BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT - TỈNH ĐỒNG NAI

NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG TỐT - HIỆU QUẢ CAO
BAN GIÁM ĐỐC
GIỚI THIỆU BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
THẦY THUỐC ƯU TÚ
TS.BS CKII PHẠM VĂN DŨNG

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC
THẦY THUỐC ƯU TÚ
BS CKII NGUYỄN NGỌC THANH

PHÓ GIÁM ĐỐC
   TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH   
BS CKII LÊ VĂN LƯƠNG

PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÓ KHOA HỒI SỨC PHẪU THUẬT TIM
BS CKI NGUYỄN THỊ KIM LOAN
  LIÊN KẾT
  Trang chủ   Hỏi đáp
  Sản phẩm được xây dựng bởi Phòng CNTT Bệnh Viện Thống Nhất Đồng Nai
  Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai 
  Số 234 QLộ I, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai 
  Điện thoại: 02513.883660 
  Email: vbbvtndn@dongnai.gov.vn