BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT - TỈNH ĐỒNG NAI

NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG TỐT - HIỆU QUẢ CAO
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Hoạt động phòng Quản lý chất lượng
1. Quyết định thành lập phòng Quản lý chất lượng
2. Mô tả công việc
3. Kế hoạch phòng Quản lý chất lượng năm 2015
4. Kế hoạch quý I-2015
5. Kế hoạch quý II-2015
6. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN MỤC TIÊU CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 09 THÁNG NĂM 2016
7. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2017
Các tiêu chí duy trì và cải tiến
1. 68 tiêu chí duy trì và 15 tiêu chí cải tiến
2. Đánh giá Kết quả mục tiêu chất lượng
Biểu mẫu hoạt động QLCL
1. Mẫu bản cam kết
2. Mẫu kế hoạch năm của K-P năm 2017
Đánh giá hoạt động các Khoa/phòng theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện
1. Bảng kiểm bộ tiêu chí
  LIÊN KẾT
  Trang chủ   Hỏi đáp
  Sản phẩm được xây dựng bởi Phòng CNTT Bệnh Viện Thống Nhất Đồng Nai
  Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai 
  Số 234 QLộ I, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai 
  Điện thoại: 02513.883660 
  Email: vbbvtndn@dongnai.gov.vn