BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT - TỈNH ĐỒNG NAI

NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG TỐT - HIỆU QUẢ CAO
Phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học (DEPARTMENT OF TRAINING & SCIENTIFIC RESEARCH)
Giới thiệu Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học (23/11/2016)

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA KHỌC

A. CHỨC NĂNG

    Phòng đào tạo và Nghiên cứu Khoa học (ĐT&NCKH) được thành lập tháng 10 năm 2015.

        1) Tham mưu cho Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học về việc xây dựng mục tiêu, phương hướng, qui mô, chương trình, phương pháp đào tạo các chuyên ngành đào tạo của bệnh viện.

        2) Tổ chức và quản lý công tác đào tạo bao gồm giảng dạy, học tập trong toàn bệnh viện.

        3) Tham mưu cho Giám đốc trong công tác tổ chức, quản lý và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của các khoa/phòng trong bệnh viện.

B. NHIỆM VỤ

    +) Đối với hoạt động đào tạo

        1) Cùng với các Khoa/Phòng nghiên cứu nhu cầu, xác định mục tiêu, định hướng qui mô đào tạo; phương pháp đào.

        2) Tham gia các Hội đồng về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hội đồng chức năng khác theo quyết định của Giám đốc.

        3) Tổ chức ra đề thi, coi thi, kiểm tra các khoá đào tạo và thi tuyển của bệnh viện.

        4) Xây dựng kế hoạch, tổ chức, điều hành và quản lý đào tạo của bệnh viện theo các chương trình và đào tạo liên tục. Hợp đồng và làm thủ tục thanh lý, thanh toán hợp đồng giảng dạy, báo cáo chuyên đề đối với giảng viên thỉnh giảng theo qui định của bệnh viện.

        5) Tham gia công tác đào tạo theo chứng chỉ, chứng nhận, tham khai giảng, bế giảng các lớp đào tạo trong bệnh viện. Tổng kết, báo cáo công tác đào tạo trong toàn viện.

    +) Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học

        6) Tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học, hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề tại bệnh viện.

        7) Lập kế hoạch triển khai, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, tổ chức nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học.

        8) Tổ chức các hoạt động liên kết nghiên cứu khoa học với các cơ sở khác ở trong và ngoài tỉnh

        9) Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

        10) Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.


II. THÔNG TIN LIÊN HỆ

    Mọi thông tin liên quan xin vui lòng liên hệ tới phòng ĐT&NCKH theo địa chỉ:Phòng ĐT&NCKH, Bệnh viện Đa khoa, 234 Quốc lộ 1. phường Tân Biên, Tp Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

    Email: phongdaotaonckh2013@gmail.com

    Điện thoại: (061) 3884252.

Ban biên tập Bệnh viện ĐK Thống Nhất

  LIÊN KẾT
  Trang chủ   Hỏi đáp
  Sản phẩm được xây dựng bởi Phòng CNTT Bệnh Viện Thống Nhất Đồng Nai
  Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai 
  Số 234 QLộ I, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai 
  Điện thoại: 02513.883660 
  Email: vbbvtndn@dongnai.gov.vn