BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT - TỈNH ĐỒNG NAI

NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG TỐT - HIỆU QUẢ CAO
Khoa Y học Cổ truyền (DEPARTMENT OF TRADITIONAL MEDICINE AND PHARMACY)
"Giao tiếp thân thiện – Nâng cao chất lượng chuyên môn" (30/08/2012)
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI
KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
 


TRƯỞNG KHOA
BSCKI: NGUYỄN ĐÌNH BÁUTẬP THỂ KHOA Y DƯỢC CỔ TRUỀN
 
I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
1.     Chức năng:
-       Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về công tác phát triển y, dược cổ truyền tại bệnh viện;
-       Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại (sau đây gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh);
-       Triển khai công tác dược cổ truyền của bệnh viện;
-       Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

2.     Nhiệm vụ:
a.      Khám bệnh, chữa bệnh:
-       Khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, nội trú;
-       Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện xây dựng quy chế phối hợp với khoa, phòng chức năng để triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh;
-       Đầu mối triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;
-       Triển khai thực hiện quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật về y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
-       Sử dụng các phương pháp kỹ thuật cận lâm sàng và trang thiết bị y tế của y học hiện đại để khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.
b.      Công tác dược:
-       Xây dựng kế hoạch, lập dự trù hằng năm về dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu nhằm cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Khoa Y, dược cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại khoa và khoa khác trong bệnh viện trình Giám đốc bệnh viện;
-       Tham gia Hội đồng thuốc và điều trị của Bệnh viện; Hội đồng kiểm nhập dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu;
-       Thực hiện các quy định về công tác dược bệnh viện;
-       Tổ chức sắc thuốc;
-       Bảo đảm đủ số lượng và chất lượng thuốc điều trị.
c.      Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học:
-       Tham gia giảng dạy về y, dược cổ truyền;
-       Là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền;
-       Đầu mối của bệnh viện về nghiên cứu kế thừa, ứng dụng y, dược cổ truyền;
-       Phối hợp với cơ quan, tổ chức thực hiện nghiên cứu kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;
-       Tham gia hội nghị, hội thảo khoa học về y học và y, dược cổ truyền.
d.      Công tác chỉ đạo tuyến:
-       Khoa Y dược cổ truyền của bệnh viện tuyến trên phối hợp với bệnh viện y, dược cổ truyền cùng cấp và cơ quan, tổ chức liên quan chuyển giao kỹ thuật cho cơ sở y tế tuyến dưới về y, dược cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;
-       Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề đang làm việc theo quy định của pháp luật.
e.      Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe:
-       Chủ động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về y, dược cổ truyền trong phòng bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe trong bệnh viện và cộng đồng;
-       Phối hợp với đơn vị có liên quan giúp cơ sở y tế và đơn vị khác xây dựng vườn thuốc nam mẫu theo danh mục thuốc thiết yếu do Bộ Y tế ban hành.
f.       Công tác hợp tác quốc tế:
-       Phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn y học cổ truyền cho người nước ngoài; tham gia học tập và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về y học và y, dược cổ truyền tại nước ngoài;
-       Phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện chương trình dự án về y dược cổ truyền và chương trình dự án có liên quan.

II. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI:
-       Triển khai các kỹ thuật y học cổ truyền theo quy định của Bộ y tế.
-       Tiếp tục duy trì thực hiện những thành tựu đạt được.
-       Nghiên cứu, nghiệm phương để tìm ra những bài thuốc đặc hiệu trong công tác điều trị.
-       Giữ gìn bản sắc dân tộc của nền y học cổ truyền.
-       Kết hợp trong công tác khám và điều trị bằng y học cổ truyền và y học hiện đại.
-       Phát triển sâu rộng mạng lưới khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, các phương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc…
-       Ứng dụng những thành tựu nghiên cứu khoa học trong công tác điều trị.

III. TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025
Xây dựng khoa Y Dược Cổ Truyền hiện đại duy trì, phát triển những kỹ thuật đang thực hiện và triển khai các kỹ thuật y học cổ truyền mới tại khoa:
1.     Mai hoa châm.
2.     Laser châm.
3.     Mãng châm.
4.     Từ châm.
5.     Xông thuốc bằng máy.
6.     Xông hơi thuốc.
7.     Xông khói thuốc.
8.     Ngâm thuốc y học cổ truyền.
9.     Bó thuốc y học cổ truyền…
  
 
CẤP CỨU, KHÁM BỆNH, CHŨA BỆNH.
Cơ sở hạ tầngTOÀN CẢNH KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

 

MÁY OXY CAO ÁP KHÁM Y HỌC CỔ TUYỀN
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG KHOA


BỆNH NHÂN CHÂM CỨU
 


BỆNH NHÂN BIỀU TRỊ NỘI TRÚ

CÁC KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU:
1.     Điện châm.
2.     Thủy châm.
3.     Cấy chỉ.
4.     Xoa bóp bấm huyệt
5.     Laser châm.
6.     Oxy cao áp…
 
 
 
 
 
 
 
 

Ban biên tập Bệnh viện ĐK Thống Nhất

  LIÊN KẾT
  Trang chủ   Hỏi đáp
  Sản phẩm được xây dựng bởi Phòng CNTT Bệnh Viện Thống Nhất Đồng Nai
  Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai 
  Số 234 QLộ I, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai 
  Điện thoại: 02513.883660 
  Email: vbbvtndn@dongnai.gov.vn