BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT - TỈNH ĐỒNG NAI

NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG TỐT - HIỆU QUẢ CAO
Khoa PT-GMHS (DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY)
"An toàn hơn – Hiệu quả hơn" (06/09/2012)

Hình Trưởng Khoa Phẫu Thuật – Gây Mê Hồi Sức

Hình tập thể Khoa Phẫu Thuật – Gây Mê Hồi Sức

&Hình tập thể Khoa Phẫu Thuật – Gây Mê Hồi Sức

Hình tập thể Khoa Phẫu Thuật – Gây Mê Hồi Sức

_Bộ phận Gây mê_

Hình tập thể Khoa Phẫu Thuật – Gây Mê Hồi Sức

_Bộ phận Dụng cụ_

Hình tập thể Khoa Phẫu Thuật – Gây Mê Hồi Sức

_Bộ phận Hậu phẫu_

Hình tập thể Khoa Phẫu Thuật – Gây Mê Hồi Sức

_Bộ phận Hộ lý_

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

• Khoa Gây Mê Hồi Sức là khoa lâm sàng, có chức năng thực hiện công tác gây mê hồi sức trước, trong, sau phẫu thuật và thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật.

• Nhiệm vụ:

+ Thực hiện quy trình gây mê hồi sức đã được người có thẩm quyền   phê duyệt.

+ Đào tạo, tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế về lĩnh vực gây mê hồi sức.

+ Tham gia quản lý kinh tế y tế trong đơn vị.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phân công.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

• Từng bước củng cố và phát triển trở thành khoa Gây Mê Hồi Sức chuẩn theo thông tư 13/2012/TT-BYT.

• Hợp tác rộng rãi trong nước và quốc tế.

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 – 2025

• Ứng dụng phát triển các kỹ thuật cao đã được áp dụng trong nước và quốc tế.

• Đáp ứng tốt và bảo đảm an toàn cho tất cả các bệnh nhân được phẫu thuật.

CẤP CỨU, KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH:

       Hình ảnh cơ sở hạ tầng khoa

      Hình ảnh trang thiết bị của khoa

     Hình ảnh minh họa hoạt động khoa

CÁC KỸ THUẬT CAO, CHUYÊN SÂU

• Gây Mê Hồi Sức cho các phẫu thuật nặng, phức tạp có nhiều bệnh kèm theo.

• Gây Mê Hồi Sức cho phẫu thuật tim hở.

• Giảm đau sau phẫu thuật.

• Giảm đau sản khoa trong chuyển dạ.

Ban biên tập Bệnh viện ĐK Thống Nhất

  LIÊN KẾT
  Trang chủ   Hỏi đáp
  Sản phẩm được xây dựng bởi Phòng CNTT Bệnh Viện Thống Nhất Đồng Nai
  Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai 
  Số 234 QLộ I, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai 
  Điện thoại: 02513.883660 
  Email: vbbvtndn@dongnai.gov.vn