BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT - TỈNH ĐỒNG NAI

NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG TỐT - HIỆU QUẢ CAO
DANH MỤC THUỐC
Tìm kiếm
STT STT theo TT40 Tên Hoạt Chất Tên Biệt Dược Nồng độ - Hàm lượng Đường dùng Nước sản xuất Hướng dẫn sử dụng
1 579 Vincamin + rutin MEZAVITIN 20mg + 40mg Viên nang cứng, uống VIỆT NAM
2 579 Vincamin + rutin VINFUCAMIN 20mg + 25mg Viên nang cứng, uống VIỆT NAM
3 1058 Vitamin C + rutine RUTIN -VITAMIN C 50mg + 50mg Viên, uống VIỆT NAM
4 1058 Vitamin C + rutine VENRUTINE 100mg + 500mg Viên, uống VIỆT NAM
5 184 Cefuroxim BIOFUMOKSYM 750mg Dung dịch hoặc hỗn dịch tiêm PORTUGAL
6 189 Meropenem TIEPANEM 1G 1g Bột/ dung dịch/ hỗn dịch pha tiêm Ý
7 197 Amikacin SELEMYCIN 500MG/2ML 500mg/2ml Dung dịch tiêm CYPRUS
8 156 Amoxicilin + Sulbactam VIMOTRAM 1g+ 0,5g Thuốc bột pha tiêm VIỆT NAM
9 192 Piperacilin + Tazobactam ZOBACTA 3.375G 3g + 0,375g Bột pha tiêm VIỆT NAM
10 166 Cefazolin ZOLIFAST 2000 2g Bột pha tiêm VIỆT NAM
11 188 Imipenem + Cilastatin IMIPENEM CILASTATIN KABI 500mg + 500mg Bột pha tiêm ITALY
12 173 Cefotaxim PENCEFAX 1G 1g bột pha tiêm SPAIN
13 179 Ceftazidim CEFTAZIDIME KABI 1G 1g Bột pha tiêm PORTUGAL
14 249 Colistin COLISTIMED 1.000.000 UI Thuốc bột pha tiêm VIỆT NAM
15 183 Ceftriaxon DAYTRIX 1g Bột/ dung dịch/ hỗn dịch pha tiêm ITALY
16 197 Amikacin ZILVIT 500mg/100ml Bột/ dung dịch/ hỗn dịch pha tiêm VIỆT NAM
17 174 Cefotiam CEFOTIAM 0,5G 500mg Thuốc tiêm bột VIỆT NAM
18 165 Cefamandol CEFAMANDOL 2G 2g Bột pha tiêm VIỆT NAM
19 179 Ceftazidim ZIDIMBIOTIC 2000 2g Bột pha tiêm VIỆT NAM
20 206 Tobramycin INTOLACIN 80mg/2ml Dung dịch tiêm HÀN QUỐC
21 188 Imipenem + Cilastatin BACQURE 500mg + 500mg/ 100ml Bột pha tiêm INDIA
22 258 Vancomycin VOXIN 500mg Bột đông khô pha tiêm/tiêm truyền GREECE
23 227 Ciprofloxacin BIOCIP 200mg/ 100ml; 100ml Dung dịch tiêm truyền INDIA
24 217 Clindamycin CLINDACINE 600 600mg Dung dịch tiêm VIỆT NAM
25 182 Ceftizoxim CEFTIZOXIME FOR IV INJECTION 1g Bột pha tiêm TAIWAN
26 258 Vancomycin VANCOMYCIN 1000 A.T 1g Bột đông khô pha tiêm VIỆT NAM
27 198 Gentamicin GENTAMICIN 80MG/2ML 80mg/2ml Ống tiêm, tiêm VIỆT NAM
28 205 Netilmicin sulfat NETILMICIN 300MG/3ML 300mg/3ml Dung dịch tiêm VIỆT NAM
29 205 Netilmicin sulfat NETILMICIN 300MG/100ML 300mg/100ml Dung dịch tiêm truyền VIỆT NAM
30 205 Netilmicin sulfat NELCIN 150 150mg/2ml Dung dịch tiêm VIỆT NAM
Chọn trang: /13
  LIÊN KẾT
  Trang chủ   Hỏi đáp
  Sản phẩm được xây dựng bởi Phòng CNTT Bệnh Viện Thống Nhất Đồng Nai
  Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai 
  Số 234 QLộ I, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai 
  Điện thoại: 02513.883660 
  Email: vbbvtndn@dongnai.gov.vn