BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT - TỈNH ĐỒNG NAI

NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG TỐT - HIỆU QUẢ CAO
DANH MỤC THUỐC
Tìm kiếm
STT STT theo TT40 Tên Hoạt Chất Tên Biệt Dược Nồng độ - Hàm lượng Đường dùng Nước sản xuất Hướng dẫn sử dụng
1 Simvastatin + Ezetimid SILVASTEN 20mg + 10mg Viên nén dài, uống VIỆT NAM
2 Simvastatin + Ezetimid STAZEMID 10/10 10mg + 10mg Viên nén bao phim, uống VIỆT NAM
3 735 Diosmin RESTIVA 600mg Viên nén, uống VIỆT NAM
4 553 Fenofibrat LIPAGIM 160 160mg Viên phóng thích chậm, uống VIỆT NAM
5 553 Fenofibrat HAFENTHYL 145MG 145mg Viên nén bao phim, uống VIỆT NAM
6 661 Spironolacton ENTACRON 25 25mg Viên nén bao phim, uống VIỆT NAM
7 471 Deferipron DENFER - S 500 mg Viên nang cứng, uống VIỆT NAM
8 531 Carvedilol CYPDICAR 6,25 TABLETS 6,25mg Viên nén, uống CYPRUS
9 Ticagrelor BRILINTA TAB 90MG 6X10'S 90mg Viên nén bao phim, uống THỤY ĐIỂN
10 519 Nifedipin AVENSA LA 30mg Viên nén giải phóng có kiểm soát, uống VIỆT NAM
11 664 Bismuth oxyd (dưới dạng Tripotassium dicitrato Bismuthat (TDB)) BISNOL 120mg Viên nén bao phim, uống VIỆT NAM
12 557 Pravastatin POSISVA 80 80mg Viên nén, uống VIỆT NAM
13 537 Acenocoumarol TEGRUCIL-4 1mg Viên nén, uống VIỆT NAM
14 537 Acenocoumarol TEGRUCIL-1 1mg Viên nén, uống VIỆT NAM
15 520 Perindopril SAVIDOPRIL 8 8mg Viên nén bao phim, uống VIỆT NAM
16 137 Phenytoin PHENTINIL 100mg Viên nén, uống VIỆT NAM
17 951 Levosulpirid KUPLEVOTIN 25mg Viên nén, uống VIỆT NAM
18 492 Benazepril HYPERZEPRIN 10 10mg Viên nén bao phim, uống VIỆT NAM
19 505 Indapamid DIURESIN SR 1,5mg Viên nén giải phóng kéo dài, uống POLAND
20 495 Captopril CAPTAGIM 25mg Viên, uống VIỆT NAM
21 827 Baclofen BAMIFEN 10mg Viên nén, uống CYPRUS
22 131 Carbamazepin TEGRETOL CR 200 TAB 200MG 5X10'S 200mg Viên phóng thích chậm, uống Ý
23 1050 Vitamin B1 + Vitamin B6 + Vitamin B12 SETBLOOD 115mg + 100mg + 50mcg Viên nén bao phim, uống VIỆT NAM
24 132 Gabapentin REMEBENTIN 100 100mg Viên nang, uống CYPRUS
25 524 Ramipril RAMIFIX 5 5mg Viên nén, uống VIỆT NAM
26 557 Pravastatin PRAVACOR 10 10mg Viên, uống VIỆT NAM
27 576 Piracetam NOOTRIPAM 400 400mg Viên, uống VIỆT NAM
28 517 Nebivolol NEBICARD - 2.5 2,5mg Viên nén, uống INDIA
29 966 Mirtazapin MIRZATEN 30MG 30mg Viên, uống SLOVENIA
30 421 Levodopa + Benserazid MADOPAR TAB. 250MG 200mg + 50mg Viên nén, uống Ý
Chọn trang: /16
  LIÊN KẾT
  Trang chủ   Hỏi đáp
  Sản phẩm được xây dựng bởi Phòng CNTT Bệnh Viện Thống Nhất Đồng Nai
  Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai 
  Số 234 QLộ I, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai 
  Điện thoại: 02513.883660 
  Email: vbbvtndn@dongnai.gov.vn