BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT - TỈNH ĐỒNG NAI

NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG TỐT - HIỆU QUẢ CAO
DANH MỤC THUỐC
Tìm kiếm
STT STT theo TT40 Tên Hoạt Chất Tên Biệt Dược Nồng độ - Hàm lượng Đường dùng Nước sản xuất Hướng dẫn sử dụng
1 50 Paracetamol + codein phosphat PANACTOL CODEIN PLUS 500mg + 30mg Viên nén, uống VIỆT NAM
2 661 Spironolacton SPIFUCA 50mg Viên nén bao phim, uống VIỆT NAM
3 558 Rosuvastatin ROTORLIP 10 10mg viên nén bao phim, uống VIỆT NAM
4 836 Pyridostigmin bromid LAMBERTU 60mg Viên, uống VIỆT NAM
5 553 Fenofibrat FENOSTAD 200 200mg Viên, uống VIỆT NAM
6 483 Amiodaron (hydroclorid) CORDARONE 150MG/3ML INJ B/ 6 AMPS X 3ML 150mg/ 3ml Dung dịch thuốc tiêm PHÁP
7 138 Pregabalin DAVYCA-F 150mg Viên, uống VIỆT NAM
8 Rabeprazol MARTAZ 20mg Viên nén bao phim tan trong ruột, uống VIỆT NAM
9 Mecobalamin KALMECO 500µg Viên nang VIỆT NAM
10 Ketorolac KOZERAL 10mg Viên, uống VIỆT NAM
11 Ramipril RAMIFIX 5 5mg Viên nén, uống VIỆT NAM
12 Metformin GLUDIPHA 500 500mg Viên bao phim, uống VIỆT NAM
13 Nystatin + neomycin + polymyxin B VAGINAPOLY 100.000UI + 35.000UI + 35.000UI Viên nang mềm, đặt âm đạo VIỆT NAM
14 Irbesartan IRBESARTAN 150 MG 150mg Viên nén, uống VIỆT NAM
15 Glimepirid GLUMERIF 4 4mg Viên nén, uống VIỆT NAM
16 30 Diclofenac VOLDEN FORT 75mg/3ml Tiêm Đức
17 1047 Vitamin A AGIRENYL 5.000UI Uống Việt Nam
18 206 Tobramycin A.T TOBRAMYCINE INJ 80mg/2ml Tiêm Việt Nam
19 512 Losartan LOSARTAN STADA 50MG 50mg Tiêm Việt Nam
20 189 Meropenem MEROPENEM KABI 500MG 0,5g Tiêm truyền Italy
21 189 Meropenem MIZAPENEM 0,5G 0,5g Tiêm Việt Nam
22 722 Diosmectit SMECGIM 3g Uống Việt Nam
23 430 Sắt fumarat + Acid folic + Vitamin B12 IRONIC 162mg + 0,75mg + 7,5mcg Uống Việt Nam
24 61 Colchicin GOUTCOLCIN 1mg Uống Việt Nam
25 253 Linezolid ZEDOLID 600mg Uống Việt Nam
26 1056 Vitamin B12 (Cyanocobalamin, Hydroxocobalamin) VITAMIN B12 1MG/ML 1000mcg/ml Tiêm Việt Nam
27 736 Diosmin + Hesperidin FUTIAMINE 500MG 450mg + 50mg Uống Việt Nam
28 567 Kali clorid KALI CLORID KABI 10% 10%; 10ml Tiêm Việt Nam
29 65 Alendronat RISENATE 70mg Uống Việt Nam
30 558 Rosuvastatin DEVASTIN 20 20mg Uống Việt Nam
Chọn trang: /12
  LIÊN KẾT
  Trang chủ   Hỏi đáp
  Sản phẩm được xây dựng bởi Phòng CNTT Bệnh Viện Thống Nhất Đồng Nai
  Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai 
  Số 234 QLộ I, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai 
  Điện thoại: 02513.883660 
  Email: vbbvtndn@dongnai.gov.vn