BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT - TỈNH ĐỒNG NAI

NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG TỐT - HIỆU QUẢ CAO
DANH MỤC THUỐC
Tìm kiếm
STT STT theo TT40 Tên Hoạt Chất Tên Biệt Dược Nồng độ - Hàm lượng Đường dùng Nước sản xuất Hướng dẫn sử dụng
1 Diệp hạ châu. DIỆP HẠ CHÂU Cao khô Diệp hạ châu đắng (tương ứng với 250 mg Diệp hạ châu đắng) 60 mg Uống Việt Nam
2 Độc hoạt, Quế nhục, Phòng phong, Đương quy, Tế tân, Xuyên khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, Địa hoàng, Đỗ trọng, Ngưu tất, Phục linh, Cam thảo, Đảng sâm ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH 148mg , 92mg, 92mg, 92mg, 60mg, 92mg, 104mg, 300mg, 240mg, 184mg, 148mg, 148mg, 120mg, 60mg, 120mg Uống Việt Nam
3 Mộc hương, Hoàng liên/Berberin, (Xích thược), (Ngô thù du) Viên nang Bermoric Mộc hương 100mg, Berberin 50mg Viên nang, uống Việt Nam
4 Men bia ép tinh chế Biofil Men bia ép tinh chế 4g/10ml Dung dịch thuốc, uống Việt Nam
5 Liên kiều, Kim ngân hoa, Hoàng cầm, Menthol, Eucalyptol, Camphor XOANGSPRAY Liên kiều 1g, Kim ngân hoa 0.5g, Hoàng cầm 0.5g, Menthol 0.008g, Eucalyptol 0.006g, Camphor 0.004g Dung dịch, xịt Việt Nam
6 Kim ngân, Hoàng cầm, Liên kiều, Thăng ma Nam dược giải độc Kim ngân 0.32g, Hoàng cầm 0.32g, Liên kiều 0.64g, Thăng ma 0.4g Viên nang, uống Việt Nam
7 Nhân sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo, Hòe hoa, Cỏ nhọ nồi, Kim ngân hoa, Đào nhân Chè trĩ BTIKG Nhân sâm 0.5g, Hoàng kỳ 1g, Đương quy 1g, Bạch truật 1g, Thăng ma 0.66g, Sài hồ 0.66g, Trần bì 0.5g, Cam thảo 0.5g, Hòe hoa 1.33g, Cỏ nhọ nồi 1.33g, Kim ngân hoa 1g, Đào nhân 0.8g Thuốc cốm, uống Việt Nam
8 Nhân trần, Trạch tả, Đại hoàng, Sinh địa, Đương qui, Mạch môn, Long đởm, Chi tử, Hoàng cầm, (Cam thảo), (Mộc thông) Giải độc gan Xuân Quang Nhân trần 1,70g; Trạch tả 0,83g; Đại hoàng 0,83g; Sinh địa 0,60g; Đương quy 0,60g; Mạch môn 0,60g; Long đởm 0,83g; Chi tử 0,42g; Hoàng cầm 0,42g; Cam thảo 0,23g; Mộc thông 0,42g Viên nang cứng, uống Việt Nam
9 Đương quy, Bạch quả Bổ huyết ích não BDF Đương quy 300mg, Bạch quả 40mg Viên nang mềm Việt Nam
10 Thương nhĩ tử, Hoàng kỳ, Bạch chỉ, Phòng phong, Tân di hoa, Bạch truật, Bạc hà, (Kim ngân hoa) Xoang Vạn Xuân Thương nhĩ tử 200mg; Hoàng kỳ 200mg; Bạch chỉ 200mg; Phòng phong 200mg; Tân di hoa 150mg; Bạch truật 200mg; Bạc hà 100mg Viên nang, uống Việt Nam
11 Quy bản/Cao xương, Thục địa, Hoàng bá, Tri mẫu Superyin Quy bản 1,5g; Thục địa 1,5g; Hoàng bá 0,5g; Tri mẫu 0,5g Viên nang, uống Việt Nam
12 Thục địa, Hoài Sơn, Sơn thù, Đan bì/Mẫu đơn bì, Bạch linh/Phục linh, Trạch tả Lục vị nang Vạn Xuân Thục địa 240mg; Hoài sơn 120mg; Sơn thù 120mg; Mẫu đơn bì 90mg; Phục linh 90mg; Trạch tả 90mg Viên nang, uống Việt Nam
13 Hoài sơn, Liên nhục, Liên tâm, Lá dâu, Lá vông, Bá tử nhân, Toan táo nhân, Long nhãn Dưỡng tâm an thần Hoài Sơn 183mg, Cao khô liên tâm 8mg, Cao khô liên nhục 35mg, Cao khô bá tử nhân 10mg, Cao khô toan táo nhân 10mg, Cao khô hỗn hợp Dưỡng tâm an thần (tương ứng với Lá dâu 91,25mg, Lá vông 91,25mg, Long nhãn 91,25mg) 80mg Viên bao đường, uống Việt Nam
14 Thục địa, Hoài sơn, Đan bì/Đơn bì/Mẫu đơn bì, Trạch tả, Bạch linh/Phục linh, Sơn thù, Phụ tử chế/Hắc phụ, Quế/Quế nhục Bát vị Thục địa 800mg, Hoài sơn 400mg, Mẫu đơn bì 300mg, Trạch tả 300mg, Phục linh 300mg, Sơn thù 400mg, Phụ tử chế 50mg, Quế 50mg Viên nang cứng, uống Việt Nam
15 Bạch truật, Phục thần/Bạch linh, Hoàng kỳ, Toan táo nhân, Nhân sâm/Đẳng sâm, Mộc hương, Cam thảo, Đương quy, Viễn chí, (Long nhãn), (Đại táo) Quy tỳ Bạch truật 248mg, Bạch linh 248mg, Hoàng kỳ 124mg, Toan táo nhân 124mg, Đảng sâm 124mg, Mộc hương 63mg, Cam thảo 62mg, Đương quy 248mg, Viễn chí 248mg, Long nhãn 248mg, Đại táo 63mg Viên nang cứng, uống Việt Nam
16 Trinh nữ hoàng cung, Tri mẫu, Hoàng bá, ích mẫu, Đào nhân, Trạch tả, Xích thược, Nhục quế Tadimax Trinh nữ hoàng cung 2000mg, Tri mẫu 666mg, Hoàng bá 666mg, Ích mẫu 666mg, Đào nhân 83mg, Trạch tả 830mg, Xích thược 500mg, Nhục quế 8.3mg Viên nén bao phim, uống Việt Nam
17 Bạch chỉ; Tân di hoa; Thương nhĩ tử; Tinh dầu Bạc hà Fitôrhi – f Bạch chỉ 1400mg, Tân di hoa 700mg, Thương nhĩ tử 400mg, Tinh dầu Bạc hà 0.0045ml Viên nang cứng, uống Việt Nam
18 Chỉ thực, Nhân sâm/Đảng sâm, Bạch truật, Bạch linh/Phục linh, Bán hạ, Mạch nha, Hậu phác, Cam thảo, Can khương, Hoàng liên/Ngô thù du Chỉ thực tiêu bĩ – f Chỉ thực 480mg, Nhân sâm 290mg, Bạch truật 290mg, Bạch linh 290mg, Bán hạ 290mg, Mạch nha 290mg, Hậu phác 250mg, Cam thảo 187.3mg, Can khương 187.3mg, Hoàng liên 480mg Viên nang cứng, uống Việt Nam
19 Ngũ vị tử Hepaschis Ngũ vị tử 3g Viên bao phim, uống Việt Nam
20 Cao khô Bồ bồ; Tinh dầu Bồ bồ Abivina Cao khô Bồ bồ 170mg; Tinh dầu Bồ bồ Viên nén bao đường, uống Việt Nam
21 Mật ong/Cao mật heo, Nghệ, (Trần bì) MẬT ONG NGHỆ-MEDI Mật ong 250mg, Nghệ 950mg Viên nén nhai Việt Nam
22 Linh chi, Đương quy Linh chi – f Linh chi 0.5g, Đương quy 0.3g Viên nang cứng, uống Việt Nam
23 Hải mã, Lộc nhung, Nhân sâm, Quế Fitôgra – f Hải mã 0.33g, Lộc nhung 0.33g, Nhân sâm 0.33g, Quế 0.1g Viên nang cứng, uống Việt Nam
24 Nhân sâm/Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo, (Gừng tươi/Sinh khương), (Đại táo) Bổ trung ích khí Bạch truật 0.23g, Hoàng kỳ 1.02g, Cam thảo 0.23g, Sài hồ 0.23g, Đại táo 1.02g, Thăng Ma 0.23g, Đảng sâm 1.28g, Trần bì 0.23g, Đương quy 0.23g, Gừng 0.12g Viên hoàn cứng, uống Việt Nam
25 Diệp hạ châu, Bồ công anh, Nhân trần Bình can ACP Diệp hạ châu 2g; Nhân trần 2g; Bồ công anh 1g Viên nang cứng, uống Việt Nam
26 Kim ngân hoa, Nhân trần/nhân trần tía, Thương nhĩ tử, Nghệ, Sinh địa, Bồ công anh, Cam thảo VIÊN THANH HUYẾT SANGOFIT Kim ngân hoa 300mg, Nhân trần 300mg, Thương nhĩ tử 150mg, Nghệ 200mg, Sinh địa 150mg, Bồ công anh 300mg, Cam thảo Viên nang, uống Việt Nam
27 Ngưu tất, Nghệ, Hoa hoè/Rutin, (Bạch truật) Hamov Ngưu tất 150mg; Nghệ 150mg; Hoa hoè 150mg; (Bạch truật) 300mg Viên nang, uống Việt Nam
28 Đan sâm, Tam thất Đan sâm - Tam thất Cao đặc đan sâm 100mg; tam thất 70mg Viên bao phim, uống Việt Nam
29 Nhân sâm, Nhung hươu, (Cao ban long) Sâm nhung HT Nhân sâm 20mg, Nhung hươu 25mg, Cao ban long 50mg Viên, uống Việt Nam
30 Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Tần giao, Bạch thược, Ngưu tất, Sinh địa/Thục địa, Cam thảo, Đỗ trọng, Tế tân, Quế nhục, Nhân sâm/Đảng sâm, Đương quy, Xuyên khung V.Phonte Độc hoạt 330mg; Phòng phong 330mg; Tang ký sinh 330mg; Tần giao 330mg; Bạch thược 330mg; Ngưu tất 330mg; Sinh địa 330mg; Cam thảo 330mg; Đỗ trọng 330mg; Tế tân 60mg; Quế nhục 60mg; Nhân sâm 60mg; Đương quy 60mg; Xuyên khung 30mg Viên bao phim, uống Việt Nam
Chọn trang: /3
  LIÊN KẾT
  Trang chủ   Hỏi đáp
  Sản phẩm được xây dựng bởi Phòng CNTT Bệnh Viện Thống Nhất Đồng Nai
  Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai 
  Số 234 QLộ I, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai 
  Điện thoại: 02513.883660 
  Email: vbbvtndn@dongnai.gov.vn