zalo chat
Đường dây nóng: (Giờ hành chánh) (0251).388.3660
THÔNG ĐIỆP 2K CỦA BỘ Y TẾ                                                                                                 Khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.                                                                                                  Bắt buộc đeo khẩu trang đối với một số đối tượng cụ thể.                                                                                                  Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.                                                                                                  Vệ sinh cá nhân sạch sẽ; vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bộ y tế

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

06/09/2020 - 182

 

Chiều ngày 03/09/2020, tại trụ sở Bộ Y tế đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

Tham dự buổi Lễ có: GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; TS. Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; GS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; TS.BS.Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ cùng các đơn vị liên quan.

Về phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam có: Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn; và các đơn vị liên quan.

 

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

 

Theo đó quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung phối hợp trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. Quy chế áp dụng đối với Bộ Y tế và các đơn vị thuộc Bộ Y tế; BHXH Việt Nam và các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam.

Về nguyên tắc phối hợp: Thực hiện và tuân thủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên (theo thẩm quyền).

Bảo đảm các hoạt động phối hợp đượcthực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Y tế và chỉ đạo tổ chức thực hiện của Lãnh đạo BHXH Việt Nam. Thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về công tác xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT và phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.

Về các nội dung phối hợp: Bộ Y tế và BHXH Việt Nam phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, bao gồm: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Xây dựng chiến lược, kế hoạch tổng thể phát triển BHYT; Xây dựng và trình Chính phủ các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối quỹ BHYT; Đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chế độ BHYT Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chế độ BHYT; Phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT; Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT…

Phối hợp đánh giá, tổng kết các hoạt động trong lĩnh vực BHYT; Phối hợp trong nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về lĩnh vực BHYT; Phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan”...

Quy chế này thay thế cho Quy chế năm 2008, nhằm bảo đảm các hoạt động được phối hợp thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam.

 

GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những kết quả đáng tự hào của chính sách BHYT: “Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt 90% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Quyền lợi của người tham gia ngày càng được mở rộng. Hàng năm, hàng trăm triệu lượt người có thẻ BHYT đã đi KCB tại tất cả các tuyến với chi phí những năm gần đây lên tới gần 100.000 tỷ đồng mỗi năm. Quỹ BHYT cùng với các chính sách về tài chính y tế khác đã góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ y tế...”

GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh:  “Để đáp ứng với các mục tiêu của chính sách BHYT, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện, phù hợp với thực tiễn về sự phát triển của kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu chắm sóc sức khoẻ của Nhân dân, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã xây dựng Quy chế phối hợp trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.

Với nội dung phối hợp đã được thể hiện đầy đủ trong Quy chế lần này, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ

Cũng tại buổi Lễ ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: “Hiện nay, đã có hơn 12.000 cơ sở KCB từ trạm y tế xã trở lên đã được kết nối, liên thông dữ liệu với Cổng Thông tin giám định BHYT. Qua 3 năm, từ 2017 đến nay, tỷ lệ liên thông dữ liệu KCB trong ngày đã tăng từ 38% lên 89%. Công tác thanh quyết toán chi phí KCB BHYT được thực hiện bằng hệ thống phần mềm, đảm bảo chính xác và minh bạch hơn. Bộ Y tế và BHXH Việt Nam cũng phối hợp chặt chẽ trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử. Hiện có 98 triệu hồ sơ có các thông tin cơ bản, 45 triệu hồ sơ được bổ sung lịch sử KCB đã được BHXH Việt Nam cung cấp sang Bộ Y tế để làm cơ sở xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử”.

Tổng Giám đốc  Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh khẳng định, Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế được xây dựng và ký kết ngày hôm nay sẽ là cơ sở vững chắc để hoạt động phối hợp giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam luôn ở trạng thái tốt nhất, hiệu quả nhất, góp phần quan trọng trong thực hiện chính sách BHYT tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, các đơn vị thuộc Bộ Y tế và BHXH Việt Nam sẽ căn cứ vào các yêu cầu của công tác quản lý và chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung được thống nhất tại Quy chế này. Trong đó, Sở Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình, quy chế phối hợp cụ thể, phù hợp. Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) và Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế (BHXH Việt Nam) sẽ là đầu mối theo dõi, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Quy chế này./.Nguồn: Cổng thông tin điện tử BYT

× Thành công! Câu hỏi của bạn đã được tiếp nhận. Cảm ơn quý vị đã gửi tin nhắn, vì tính chất công việc, câu hỏi của quý vị sẽ được trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Xin cám ơn. Trân trọng.