zalo chat
Đường dây nóng: (Giờ hành chánh) (0251).388.3660
THÔNG ĐIỆP 2K CỦA BỘ Y TẾ                                                                                                 Khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.                                                                                                  Bắt buộc đeo khẩu trang đối với một số đối tượng cụ thể.                                                                                                  Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.                                                                                                  Vệ sinh cá nhân sạch sẽ; vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Phòng Đào Tạo NCKH (Department Of Training & Scientific Research)

GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO – NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
“Tri thức và khoa học nâng tầm chất lượng”


 
 
1. Địa chỉ: Tầng 4, Khối nhà A - Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai

2. Thông tin liên hệ:
 • Số điện thoại: 0251.3889.753
 • Email: phongdaotaonckh2013@gmail.com

3. Cơ cấu tổ chức:
 • 01 Bác sĩ chuyên khoa cấp II: Trưởng phòng.
 • 01 Thạc sĩ Y tế Công Cộng: Nhân viên.

4. Ban lãnh đạo đương nhiệm: 

 
 HÌNH: BS.CKII NGUYỄN THANH HỒNG
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
HÌNH: TẬP THỂ CÁN BỘ NHÂN VIÊN PHÒNG ĐT – NCKH


5. Các hoạt động của phòng
    5.1. Hoạt động đào tạo
 
 

 
 • Đào tạo liên tục, Hội thảo, Hội nghị và cấp giấy chứng nhận đào tạo y khoa liên tục (CME) cho đội ngũ nhân viên y tế.
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và sau đại học hàng năm cho
  cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện.
 • Đào tạo thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa Nội, Ngoại, Sản, Răng hàm mặt và Đa khoa cho bác sỹ y khoa (bác sỹ đa khoa) trong và ngoài bệnh viện.
 • Đào tạo thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề cho Dược sĩ, Điều dưỡng, KTV trong và ngoài bệnh viện.
 • Đào tạo các lớp ngắn hạn: đào tạo thực hành, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho nhân viên y tế tuyến dưới và bên ngoài bệnh viện.
      5.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học
 
 
 
 
 • Tổ chức đánh giá đề cương và đánh giá nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học/sáng kiến cải tiến.
 • Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến hàng năm tại
  bệnh viện.
 • Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học tại bệnh viện.
 • Tổ chức xem xét, đánh giá các khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu y sinh học đối với các đề tài nghiên cứu khoa học trong và ngoài bệnh viện.

6. Lịch sử hình thành và phát triển:
 • Phòng đào tạo và Nghiên cứu Khoa học (ĐT&NCKH) được thành lập tháng 10 năm 2015.

7. Chức năng, nhiệm vụ:
     7.1 Chức năng:
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học về việc xây dựng mục tiêu, phương hướng, qui mô, chương trình, phương pháp đào tạo các chuyên ngành đào tạo của bệnh viện.
 • Tổ chức và quản lý công tác đào tạo bao gồm giảng dạy, học tập trong toàn bệnh viện.
 • Tham mưu cho Giám đốc trong công tác tổ chức, quản lý và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của các khoa/phòng trong bệnh viện.
      7.2 Nhiệm vụ:
 • Đối với hoạt động đào tạo
 • Cùng với các Khoa/Phòng nghiên cứu nhu cầu, xác định mục tiêu, định hướng qui mô đào tạo; phương pháp đào.
 • Tham gia các Hội đồng về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hội đồng chức năng khác theo quyết định của Giám đốc.
 • Tổ chức ra đề thi, coi thi, kiểm tra các khoá đào tạo và thi tuyển của bệnh viện.
 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức, điều hành và quản lý đào tạo của bệnh viện theo các chương trình và đào tạo liên tục. Hợp đồng và làm thủ tục thanh lý, thanh toán hợp đồng giảng dạy, báo cáo chuyên đề đối với giảng viên thỉnh giảng theo qui định của bệnh viện.
 • Tham gia công tác đào tạo theo chứng chỉ, chứng nhận, tham khai giảng, bế giảng các lớp đào tạo trong bệnh viện. Tổng kết, báo cáo công tác đào tạo trong toàn viện.
 • Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học
 • Tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học, hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề tại bệnh viện.
 • Lập kế hoạch triển khai, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, tổ chức nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học.
 • Tổ chức các hoạt động liên kết nghiên cứu khoa học với các cơ sở khác ở trong và ngoài tỉnh.
 • Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.
 • Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

8. Thành tích:
 • Thành tích thi đua của Phòng: Tập thể lao động xuất sắc những năm 2017, năm 2018, năm 2020, năm 2021.

9. Hướng phát triển:
 • Xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo phù hợp với yêu cầu và xu hướng phát triển của ngành y tế.
 • Tổ chức các lớp đào tạo thực hành, các lớp đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức chung và chuyên khoa… theo nhu cầu của xã hội.
 • Ưu tiên phát triển các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên chuyên sâu, sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả trong hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện.
 

× Thành công! Câu hỏi của bạn đã được tiếp nhận. Cảm ơn quý vị đã gửi tin nhắn, vì tính chất công việc, câu hỏi của quý vị sẽ được trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Xin cám ơn. Trân trọng.