zalo chat
Đường dây nóng: (Giờ hành chánh) (0251).388.3660
THÔNG ĐIỆP 2K CỦA BỘ Y TẾ                                                                                                 Khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.                                                                                                  Bắt buộc đeo khẩu trang đối với một số đối tượng cụ thể.                                                                                                  Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.                                                                                                  Vệ sinh cá nhân sạch sẽ; vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Phòng Hành Chính Quản Trị (Department Of Administration)

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
 
1. Địa chỉ: Tầng 4, Khu Nhà A - Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai
2. Điện thoại: 02513.886098
3. Cơ cấu tổ chức:
Tổng số CBVC: 40, trong đó:
Sau đại học: 01
Đại học: 08
Cao đẳng: 03
Trung cấp: 04
Trình độ khác: 24
4. Ban lãnh đạo đương nhiệm: 

DS.CK1. TẠ THỊ VIỆT HÀ
TRƯỞNG PHÒNG
5. Một số hình ảnh hoạt động phòng:                                                    
 
Tập thể cán bộ nhân viên phòng

Công tác hành chính – cung ứng

Hoạt động chuyển viện tổ công xa


Hoạt động sửa chữa – duy tu – bảo dưỡng
 

Hoạt động sửa chữa – duy tu – bảo dưỡng

Hoạt động trông giữ nhà xe nhân viên     
6. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy chế được Bộ Y tế
1. Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện  theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
3. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
4. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
5. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.
6. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.
7. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
8. Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch
9. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện cho bệnh viện.
10. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.
11. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.
12. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.
13. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.
14. Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.
Phòng Hành chính Quản trị hình thành và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của Bệnh viện. Phòng Hành chính Quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.
Cùng với sự phát triển không ngừng của bệnh viện, nhiều khoa mới được hình thành, Phòng Hành chính Quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp cho các khoa, phòng, cung ứng các thiết bị văn phòng, đảm bảo công tác văn thư lưu trữ, phương tiện đi lại, góp phần vào sự phát triển chung của bệnh viện.
7. Tóm tắt lịch sử hình thành đơn vị, nhấn mạnh sự phát triển từ khi thành lập đến nay: 
  • Phòng Hành chính Quản trị hình thành và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của Bệnh viện. Phòng Hành chính Quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.
  • Cùng với sự phát triển không ngừng của bệnh viện, nhiều khoa mới được hình thành, Phòng Hành chính Quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp cho các khoa, phòng, cung ứng các thiết bị văn phòng, đảm bảo công tác văn thư lưu trữ, phương tiện đi lại, góp phần vào sự phát triển chung của bệnh viện.
8. Những thành tích nổi bật, đặc biệt từ khi thành lập đến nay:
  • Kết quả hoạt động: Phòng Hành chính Quản trị hoàn thành các nhiệm vụ bệnh viện giao, đảm bảo công tác duy tu, sửa chữa kịp thời thiết bị điện nước, nhà cửa cho các khoa, phòng, cung ứng các thiết bị văn phòng, đảm bảo công tác văn thư lưu trữ, phương tiện đi lại, an toàn điện, phòng chống cháy nổ.
  • Thành tích thi đua của Phòng: hàng năm Phòng Hành chính Quản trị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
9. Khen thưởng:
Cá nhân: 01 sáng kiến cải tiến bồn nước rửa mắt cho xét nghiệm, đã được công nhận.
10. Hướng phát triển:
  • Xây dựng phòng theo tiêu chuẩn hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong  hoạt động phù hợp với xu thế phát triển của bệnh viện.
  • Xây dựng nguồn nhân lực của phòng Hành Chính Quản Trị giỏi tay nghề, tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo, hiệu quả.

× Thành công! Câu hỏi của bạn đã được tiếp nhận. Cảm ơn quý vị đã gửi tin nhắn, vì tính chất công việc, câu hỏi của quý vị sẽ được trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Xin cám ơn. Trân trọng.