zalo chat
Đường dây nóng: (Giờ hành chánh) (0251).388.3660
THÔNG ĐIỆP 2K CỦA BỘ Y TẾ                                                                                                 Khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.                                                                                                  Bắt buộc đeo khẩu trang đối với một số đối tượng cụ thể.                                                                                                  Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.                                                                                                  Vệ sinh cá nhân sạch sẽ; vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Khoa PT-GMHS (Department Of Anesthesiology)

KHOA PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC
1. Địa chỉ: Tầng 2, Khu nhà C - Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai
2. Điện thoại: 0251.3.886824
3.CƠ CẤU TỔ CHỨC:
Tổng số CBVC: 75 người, trong đó: 10 BS, 10 Cử nhân ĐH, 45 CĐĐD, 03 ĐD Trung học, 07 Hộ lý.
 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA
   4. BAN LÃNH ĐẠO KHOA ĐƯƠNG NHIỆM:
 
BSCKI. NGUYỄN ĐÌNH LỢI
PHỤ TRÁCH KHOA

BSCKI. NHÂM THỊ NƯƠNG
PHÓ KHOA

CNĐH. NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN
ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA
 

CNĐH. BÙI VĂN NGUYÊN
ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA
 
 
5. CÁC BỘ PHẬN TRONG KHOA:
 
Tập thể VC-NLĐ Khoa PT-GMHS
(hình 12/2023)
 
BÁC SĨ GÂY MÊ HỒI SỨC
1, Chịu trách nhiệm về thăm khám tiền mê, lập kế hoạch cho cuộc mổ.
2, Tiếp nhận và đánh giá lại bệnh nhân trước mổ; lựa chọn và tiến hành phương pháp vô cảm.
3, Hồi sức trước, trong mổ.
4, Đánh giá bệnh nhân hồi tỉnh cho chỉ định điều trị phù hợp trong quá trình hồi tỉnh, chống đau, cho chỉ định bệnh nhân về trại; điều trị hồi sức ngoại khoa trên bệnh nhân nặng.
5, Tham gia hỗ trợ công tác hồi sức cấp cứu bệnh nhân trong bệnh viện.
 
                                             
BỘ PHẬN ĐIỀU DƯỠNG GÂY MÊ: Chức năng nhiệm vụ:
 1. Chuẩn bị, dự trù trang thiết bị vật tư, thuốc cho công tác gây mê hồi sức trước và trong cuộc mổ.
 2. Tiếp nhận bệnh nhân; chuẩn bị tiền mê và vô cảm trong mổ.
 3. Theo dõi bệnh nhân mổ; phối hợp với BSGM và PTV để đảm bảo cuộc mổ hiệu quả và an toàn.
 4. Đảm bảo an toàn vận chuyển bệnh nhân ra hậu phẫu và các khoa trại khác.
 5. Hỗ trợ bác sĩ gây mê tham gia công tác hồi sức cấp cứu trong bệnh viện.
 
                                  
BỘ PHẬN ĐIỀU DƯỠNG HẬU PHẪU
Chức năng nhiệm vụ:
 1. Chuẩn bị, dự trù trang thiết bị vật tư, thuốc cho công tác điều trị bệnh nhân sau mổ.
 2. Tiếp nhận bệnh nhân sau mổ.
 3. Chăm sóc bệnh nhân hồi tỉnh và hồi sức ngoại khoa.
 4. Đảm bảo công tác chống nhiễm khuẩn khu vực hồi sức hậu phẫu.
 5. Đảm bảo an toàn vận chuyển bệnh nhân ra về các khoa trại khác.
 
                         
BỘ PHẬN DỤNG CỤ PHÒNG MỔ:
Chức năng nhiệm vu:
 1. Đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
 2. Chuẩn bị trang thiết bị vật tư dụng cụ cho một ca trước, trong và sau phẫu thuật.
 3. Công khai chính xác vật tư cho ca phẫu thuật.
 4. Bàn giao đầy đủ số lượng vật tư cụ thể cho Điều dưỡng tiếp theo.
 5. Bảo quản bàn giao mẫu bệnh phẩm nếu có.
 6. Vệ sinh trang thiết bị máy móc trước và sau khi phẫu thuật.
 
 
BỘ PHẬN HỘ LÝ
Chức năng nhiệm vụ:
- Đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Vệ sinh phòng mổ hàng ngày.
- Thu gom vệ sinh phòng mổ sau khi phẫu thuật.
 
 
6. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ NHÂN SỰ:
6.1. Cơ sở vật chất:
- Khu nhà D, lầu 3; Khu nhà Trung tâm Tim mạch lầu 3; Khu nhà Khoa khám và điều trị theo yêu cầu, lầu 6
- Số lượng phòng mổ, giường bệnh:
+ Phòng mổ: tổng số 16 phòng mổ, trong đó:
01 Phòng mổ Nhiễm
02 Phòng mổ Cấp cứu
10 Phòng mổ Chương trình
01 Phòng Nội soi tiêu hoá
02 Phòng mổ Tim
+ Giường bệnh: 24 giường, trong đó:
20 giường Hậu phẫu thường
04 giường Hồi sức PT Tim
 6.2. Về cơ cấu tổ chức, nhân sự:
Khoa gây mê - hồi sức hoàn chỉnh gồm các bộ phận sau:
 • Hành chính;
 • Khám trước gây mê;
 • Phẫu thuật;
 • Hồi tỉnh và hồi sức ngoại;
 • Chống đau.
6.3. Nhân sự:
Tổng số 80 người, trong đó: 10 BS, 09 Cử nhân ĐD, 50 CĐĐD, 03 ĐD Trung học, 08 Hộ lý.
a. Bác sĩ:
- BS hiện có:
+ 08 BS trong đó có: 02 BSCK1 GMHS, 02 BS đang học CK1 GMHS; 02 BS CK sơ bộ GMHS, 02 BS đa khoa.
+ Đào tạo chuyên khoa sâu: 01 BS Gây mê PT Tim; 02 BS Hồi sức PT Tim; 01 BS Chạy máy PT Tim
- Mục tiêu:
+ Tổng 10-12 BS: Học CK2: 02 BS; Học CK1: lần lượt 100% học CK1
+ Đào tạo chuyên khoa sâu: 02 BS Gây mê PT Tim; 04 BS Hồi sức PT Tim; 01 BS Chạy máy PT Tim;
+ 100% BS biết Hồi sức Ngoại khoa.
b. Điều dưỡng:
- Hiện có: Tổng 62 Điều dưỡng , trong đó:
+ Bộ phận Điều dưỡng gây mê: 16 Điều dưỡng gây mê, trong đó:
03 CN điều dưỡng GM; 13 CĐ điều dưỡng Gây mê;
03 Điều dưỡng Gây mê học chuyên khoa sâu Gây mê PT Tim; 01 Điều dưỡng Gây mê học chuyên khoa sâu Gây mê Sản khoa.
+ Bộ phận Điều dưỡng dụng cụ: 26 Dụng cụ viên, trong đó:
02 CN điều dưỡng; 23 CĐ điều dưỡng; 01 TC điều dưỡng.
02 Điều dưỡng DC học chuyên khoa sâu về PT Tim; 01 Điều dưỡng DC học chuyên khoa sâu về RHM.
+ Bộ phận Hậu phẫu: 20 Điều dưỡng HP, trong đó:
04 CN điều dưỡng; 15 CĐ điều dưỡng; 01 TC điều dưỡng.
02 Điều dưỡng học chuyên khoa sâu về Hồi sức PT Tim.
- Mục tiêu:
Thành lập đầy đủ các Bộ phận còn thiếu, gồm:
+ Khám trước gây mê: tham gia khám tiền mê (đo HA, đếm mạch) và bộ phận nhận bệnh khu Tiền mê.
+ Hồi sức ngoại khoa;
+ Chống đau.
c. Hộ lý:
- Hiện có 08 Hộ lý 
7. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA PHẪU THUẬT- GÂY MÊ HỒI SỨC
7.1. Chức năng, nhiệm vụ của khoa Phẫu thuật- Gây mê hồi sức
7.1.1. Chức năng:
Khoa gây mê - hồi sức là khoa lâm sàng, có chức năng thực hiện công tác gây mê - hồi sức trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật được quy định tại Thông tư này.
7.1.2. Nhiệm vụ:
a) Thực hiện quy trình chuyên môn gây mê - hồi sức đã được người có thẩm quyền phê duyệt;
b) Đào tạo, tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế về lĩnh vực gây mê - hồi sức;
c) Tham gia quản lý kinh tế y tế trong đơn vị;
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phân công.
7.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khoa Phẫu thuật- Gây mê hồi sức
7.2.1. Hành chính:
a) Theo dõi, thống kê, tổng hợp, báo cáo về các hoạt động chuyên môn;
b) Theo dõi, thống kê, tổng hợp, báo cáo về cấp phát, sử dụng trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc và hóa chất;
c) Theo dõi nhân lực và các công tác hành chính khác tại khoa.
7.2.2. Khám trước gây mê:
a) Khám trước gây mê để chuẩn bị người bệnh trước khi phẫu thuật, thủ thuật;
b) Khám trước gây mê do bác sỹ gây mê - hồi sức thực hiện tại bộ phận khám trước gây mê hoặc tại khu phẫu thuật hoặc tại khoa có người bệnh phải phẫu thuật, thủ thuật tùy thuộc vào điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tình trạng bệnh lý của người bệnh;
c) Khám trước gây mê được thực hiện trong khoảng thời gian từ 01 đến 07 ngày trước khi người bệnh được phẫu thuật, thủ thuật (trừ trường hợp cấp cứu);
d) Bác sỹ khám trước gây mê có quyền yêu cầu bổ sung xét nghiệm hoặc tổ chức hội chẩn và phải ghi chép đầy đủ vào hồ sơ bệnh án để thực hiện;
đ) Bác sỹ khám trước gây mê có trách nhiệm thông báo và thảo luận với người thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, người sẽ thực hiện gây mê - hồi sức về các nguy cơ, biến chứng có thể xảy ra liên quan đến gây mê - hồi sức; giải thích về nguy cơ và lợi ích liên quan đến gây mê - hồi sức cho người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh trước khi ký giấy đồng ý gây mê - hồi sức, phẫu thuật hoặc thủ thuật.
7.2.3. Phẫu thuật:
a) Chuẩn bị nhân lực, bàn phẫu thuật, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế tiêu hao đầy đủ và sẵn sàng để thực hiện phẫu thuật, thủ thuật cho người bệnh;
b) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ bệnh án, tình trạng người bệnh và các điều kiện chuẩn bị bắt buộc để bảo đảm đúng người bệnh và xác định đúng vị trí giải phẫu cần phẫu thuật, thủ thuật;
c) Thực hiện các phương pháp gây mê - hồi sức phù hợp với phẫu thuật, thủ thuật với sự tham gia của bác sỹ gây mê - hồi sức và các điều dưỡng viên gây mê - hồi sức, điều dưỡng viên bộ phận phẫu thuật và các nhân viên khác theo yêu cầu của bác sỹ gây mê - hồi sức;
d) Thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định.
7.2.4. Hồi tỉnh:
a) Tiếp nhận và đánh giá tình trạng của người bệnh;
b) Xử trí, điều trị tích cực để giúp người bệnh mau chóng hồi tỉnh;
c) Điều trị chống đau sau phẫu thuật, thủ thuật;
d) Theo dõi, phát hiện, xử trí biến chứng, bất thường nếu có đối với người bệnh;
đ) Đánh giá tình trạng người bệnh để chuyển về bộ phận hồi sức ngoại khoa hoặc chuyển đến các khoa liên quan khác.
7.2.5. Hồi sức ngoại khoa:
a) Tiếp nhận người bệnh từ bộ phận hồi tỉnh hoặc từ các bộ phận khác chuyển đến;
b) Theo dõi, chẩn đoán, điều trị tích cực và chăm sóc toàn diện người bệnh;
c) Đánh giá tình trạng người bệnh để chuyển về khoa lâm sàng hoặc bộ phận khác hoặc chuyển viện, xuất viện.
7.2.6. Chống đau:
a) Khám, tư vấn, xử trí chống đau cho người bệnh trước phẫu thuật, sau phẫu thuật và các trường hợp đau cấp và mạn tính sau mổ khác;
b) Trước khi thực hiện kỹ thuật chống đau phải thông báo, giải thích cho người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh về kỹ thuật, phương pháp chống đau sẽ thực hiện;
c) Theo dõi, xử trí các biến chứng, tác dụng không mong muốn nếu có của phương pháp, kỹ thuật chống đau.
7.2.7. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ quy định nêu trên, các bộ phận của khoa gây mê - hồi sức phải thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng khoa.
8. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA: 
Khoa Phẫu thuật – Gây mê Hồi sức được tách ra từ Khoa Ngoại vào năm 2001 với chỉ có khoảng 20 nhân viên, được chia làm 3 bộ phận: Gây mê, Hậu phẫu và Dụng cụ. Sau 20 năm phát triển, đến nay khoa đã có 80 nhân viên. Trong đó có: 10 bác sĩ, (01 ThS., 02 BS.CKI và 07 BS. chuyên khoa sơ bộ gây mê hồi sức)
Từ lúc mới tách ra, khoa chỉ là một khoa nhỏ của bệnh viện đa khoa khu vực hạng 3 với tổng số ca phẫu thuật trong tháng khoảng 60 ca từ trung phẫu thuật trở xuống. Trong 20 năm phát triển, khoa đã có nhiều đóng góp rất lớn cho sự phát triển của khối Ngoại nói riêng và bệnh viện nói chung.
Đảm nhận các chương trình phẫu thuật từ thiện cho bệnh nhân trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh (như Children Action, nạn nhân chất độc da cam…). Tham gia chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện đa khoa khu vực trong tỉnh. Và ngoài tỉnh (Bệnh Viện Lagi Bình Thuận); Tham gia các công tác phục vụ cho sự phát triển của khối Ngoại Sản; Tham gia các đề án 1816 và bệnh viện vệ tinh; Tham gia hổ trợ khoa phẫu thuật tim hở.
 
9. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT:
9.1. Chuyên môn:
Đáp ứng nhu cầu về chuyên môn, nhân lực, trang thiết bị vật tư cho phẫu thuật trung bình khoảng 60 ca mổ/ ngày. Khoa được trang bị nhiều phương tiện hiện đại gồm máy gây mê hiện đại với nhiều tính năng ưu việt (phân tích khí mê), monitor nhiều thông số (theo dõi EtCO2, HAĐM xâm lấn, CVP, PPV…), máy Cell Saver truyền máu hoàn hồi. Khoa còn trang bị các phương tiện phẫu thuật hiện đại như dàn máy phẫu thuật nội soi các chuyên khoa, kính vi phẫu thần kinh, vi phẫu chỉnh hình, máy C-arm, dao cắt đốt siêu âm, máy tán sỏi thận mềm, máy tán sỏi mật qua Kerh, máy C-arm. máy định vị mổ sọ não, Hệ thống máy nội soi khớp, hệ thống máy phaco.
Gây mê cấp cứu sốc đa chấn thương phức tạp, mất máu số lượng lớn, choáng nhiễm khuẩn, chấn thương sọ não, cột sống; Gây mê hồi sức những trường hợp phẫu thuật phức tạp, nhiều bệnh lý phối hợp, gây mê người cao tuổi; Gây mê cho các trường hợp phẫu thuật nội soi Sản khoa. Tổng quát. Niệu khoa. TMH. Lồng ngực, cắt thùy phổi, nội soi đường tiêu hóa, thủ thuật can thiệp nội mạch (can thiệp mạch vành và mạch máu ngoài tim); Gây mê –hồi sức – Tuần hoàn ngoài cơ thể cho PT tim hở; Thực hiện tốt kiểm soát nhiểm khuẩn bệnh viện, góp phần lớn sử dụng kháng sinh dự phòng của các khoa ngoại. Đặc biệt là sản phụ khoa.
Ứng dụng siêu âm hiện đại trong thực hành gây mê hồi sức là điểm nổi bật và ưu thế của khoa, gồm: Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm; Gây tê thần kinh ngoại vi mọi vị trí; Gây tê qua các lớp cân bụng (TAP block); Tê cạnh cột sống; Giảm đau đau cấp mổ hiệu quả với rất nhiều biện pháp phối hợp: Giảm đau đa mô thức trước tỉnh mê, giảm đau do người bệnh tự kiểm soát (PCA), Giảm đau liên tục bằng tê ngoài màng cứng đoạn ngực, thắt lưng, giảm đau bằng morphinic trong khoang dưới nhện, giảm đau bằng TAP block, giảm đau bằng tê cạnh cột sống, giảm đau trong chuyển dạ bằng tê ngoài màng cứng.
9.2. Đào tạo:
Các khoa sinh viên Trường Cao Đẳng Y Đồng Nai thực tập tại khoa; Các y bác sĩ, dụng cụ viên, kỹ thuật viên tuyến dưới học tập theo chương trình chỉ đạo tuyến.
9.3. Nghiên cứu khoa học:
Đã thực hiện các đề tài và được Hội đồng khoa học kỹ thuật Bệnh viện nghiệm thu và áp dụng như: Đánh giá hiệu quả giảm đau chuyển dạ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng (năm 2014); Đề tài: Đánh giá hiệu quả gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường gian cơ bậc thang trong phẫu thuật chi trên (năm 2015); Đề tài: Đánh giá kết quả gây tê ngoài màng cứng phẫu thuật vùng bụng trên bệnh nhân có hạn chế gây mê toàn thân (năm 2016); Đề tài: Đánh giá hiệu quả gây mê tĩnh mạch bằng propofol trong thủ thuật nội soi đại tràng năm 2017.
           9.4. Khen thưởng:
.Tập thể:
Tập thể Lao động Xuất Sắc các năm 2002, 2003,  2005, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Tập thể Lao động Tiên Tiến các năm 2010, 2013, 2018, 2019, 2020,2021.
.Cá nhân:
Ths.Bs Lê Quang Sơn, BS.CKII. Nguyễn Thị Kim Loan  và BS.CKI. Nguyễn Đình Lợi được nhận Bằng khen UBND tỉnh
10. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:
Tiếp tục duy trì và phát triển các phẫu thuật chuyên sâu trong các lĩnh vực tim mạch, lồng ngực, mạch máu, chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật
nội soi….
Tập trung củng cố tổ chức, xây dựng nâng cao ý thức, thái độ tiếp xúc, đẩy mạnh phát triển khoa học kỹ thuật và ứng dụng rộng rãi các kỹ thuật mũi nhọn, chuyên sâu, những mặt mạnh của khoa nhằm không ngừng nâng cao chất lượng điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học, xây dựng khoa phòng vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và cố gắng triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn; Đẩy mạnh phát triển chuyên môn: Cử bác sĩ học CKI và CKII; Đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho các KTV gây mê, điều dưỡng dụng cụ và hồi sức hậu phẫu nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên môn cho các phẫu thuật mới;
Phát triển đơn vị chống đau và thành lập đơn vị Hồi sức Ngoại khoa.

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRONG KHOA


     
  Công tác chuẩn bị gây mê phẫu thuật và nhận bệnh sau mổ
 

         
    Công tác vệ sinh trang thiết bị phòng mổ và Hồi sức sau mổ
 
Các Hình ảnh hoạt động phong trào khác:
 
 
 
× Thành công! Câu hỏi của bạn đã được tiếp nhận. Cảm ơn quý vị đã gửi tin nhắn, vì tính chất công việc, câu hỏi của quý vị sẽ được trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Xin cám ơn. Trân trọng.