zalo chat
Đường dây nóng: (Giờ hành chánh) (0251).388.3660
THÔNG ĐIỆP 2K CỦA BỘ Y TẾ                                                                                                 Khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.                                                                                                  Bắt buộc đeo khẩu trang đối với một số đối tượng cụ thể.                                                                                                  Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.                                                                                                  Vệ sinh cá nhân sạch sẽ; vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Phòng Đào Tạo NCKH (Department Of Training & Scientific Research)

PHÒNG ĐÀO TẠO - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Địa chỉ: Tầng 4, Khối nhà A - Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai
2. Điện thoại: 0251.3889.753                   Email: phongdaotaonckh2013@gmail.com
3. Cơ cấu tổ chức:
Tổng số CBVC: 04, trong đó: 01 Phó Giám Đốc- Chỉ đạo phòng, 01 Phó phòng, 02 Nhân viên
4. Ban lãnh đạo đương nhiệm: 
 

TRẦN NHƯ MỸ- ThS.YTCC
Phó phòng
 
 
5. Một số hình ảnh hoạt động phòng:
Tập thể cán bộ nhân viên phòng Đào tạo-Nghiên cứu khoa học
6. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy chế được Bộ Y tế/Bệnh viện phê duyệt.
6.1. Chức năng:

 • Tham mưu cho Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học về việc xây dựng mục tiêu, phương hướng, qui mô, chương trình, phương pháp đào tạo các chuyên ngành đào tạo của bệnh viện.
 • Tổ chức và quản lý công tác đào tạo bao gồm giảng dạy, học tập trong toàn bệnh viện.
 • Tham mưu cho Giám đốc trong công tác tổ chức, quản lý và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của các khoa/phòng trong bệnh viện.
6.2. Nhiệm vụ:
 • Đối với hoạt động đào tạo
 • Cùng với các Khoa/Phòng nghiên cứu nhu cầu, xác định mục tiêu, định hướng qui mô đào tạo; phương pháp đào.
 • Tham gia các Hội đồng về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hội đồng chức năng khác theo quyết định của Giám đốc.
 • Tổ chức ra đề thi, coi thi, kiểm tra các khoá đào tạo và thi tuyển của bệnh viện.
 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức, điều hành và quản lý đào tạo của bệnh viện theo các chương trình và đào tạo liên tục. Hợp đồng và làm thủ tục thanh lý, thanh toán hợp đồng giảng dạy, báo cáo chuyên đề đối với giảng viên thỉnh giảng theo qui định của bệnh viện.
 • Tham gia công tác đào tạo theo chứng chỉ, chứng nhận, tham khai giảng, bế giảng các lớp đào tạo trong bệnh viện. Tổng kết, báo cáo công tác đào tạo trong toàn viện.
 • Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học
 • Tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học, hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề tại bệnh viện.
 • Lập kế hoạch triển khai, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, tổ chức nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học.
 • Tổ chức các hoạt động liên kết nghiên cứu khoa học với các cơ sở khác ở trong và ngoài tỉnh.
 • Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.
 • Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.
7. Tóm tắt lịch sử hình thành đơn vị, nhấn mạnh sự phát triển từ năm 2013 đến nay: 
Phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học (ĐT&NCKH) được thành lập ngày 01/07/2013. Chính thức hoạt động 01/10/2015:
Trải qua 3 đời trưởng phòng:

 • ThS.BS Nguyễn Thanh Hải: giai đoạn 2015-2018
 • ThS.BS Đỗ Minh Quang: giai đoạn 2018-2019
 • BS.CK2 Nguyễn Thanh Hồng: giai đoạn 2019-2022
Hiện tại: ThS. Trần Như Mỹ: phó trưởng phòng: giai đoạn 2022- Nay
8. Những thành tích nổi bật, đặc biệt từ năm 2017 đến nay:

 • Tập thể lao động xuất sắc các năm: 2017, 2018, 2020, 2021, 2022.
 • Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai: đạt thành tích xuất sắc phòng trào thi đua yêu nước năm 2021-2022
9. Khen thưởng:
 • Tập thể:
 • Tập thể lao động xuất sắc các năm: 2017, 2018, 2020, 2021, 2022.
 • Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai: đạt thành tích xuất sắc phòng trào thi đua yêu nước năm 2021-2022
 • Cá nhân: ThS. Trần Như Mỹ
Tháng, năm Nội dung và hình thức khen thưởng Cấp quyết định
12/2014 Lao động tiên tiến năm 2014 Sở Y tế Đồng Nai
12/2015 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2015 Sở Y tế Đồng Nai
12/2016 Lao động tiên tiến năm 2016 Sở Y tế Đồng Nai
12/2017 Lao động tiên tiến năm 2017 Sở Y tế Đồng Nai
12/2018 Lao động tiên tiến năm 2018 Sở Y tế Đồng Nai
12/2019 Lao động tiên tiến năm 2019 Sở Y tế Đồng Nai
01/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2020 Sở Y tế Đồng Nai
02/2022 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2021 Sở Y tế Đồng Nai
04/2022 Bằng khen: đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2020 đến năm 2021 UBND tỉnh Đồng Nai
01/2023 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2022 Sở Y tế Đồng Nai
 
10. Hướng phát triển:

 • Xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo phù hợp với yêu cầu và xu hướng phát triển của ngành y tế.
 • Tổ chức các lớp đào tạo thực hành, các lớp đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức chung và chuyên khoa… theo nhu cầu của xã hội.
 • Ưu tiên phát triển các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên chuyên sâu, sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả trong hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện.× Thành công! Câu hỏi của bạn đã được tiếp nhận. Cảm ơn quý vị đã gửi tin nhắn, vì tính chất công việc, câu hỏi của quý vị sẽ được trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Xin cám ơn. Trân trọng.