Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

THUỐC CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẺ, CẦM MÁU SAU ĐẺ VÀ CHỐNG ĐẺ NON

Chưa có nội dung