Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

HUYẾT THANH VÀ GLOBULIN MIỄN DỊCH

Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT) - Globulin kháng độc tố uốn ván 1500 đvqt

Nhóm: HUYẾT THANH VÀ GLOBULIN MIỄN DỊCH
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX: