Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

nhóm macrolid

Agitro 500 - Azithromycin 500 mg

Nhóm: nhóm macrolid
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Zidocin DHG - Spiramycin 750.000 IU; Metronidazol 125 mg

Nhóm: nhóm macrolid
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX: