Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG

Betahistin - Betahistine dihydrochloride 16 mg

Nhóm: THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX: