Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN

Vitamin AD - Vitamin A 4000 IU, Vitamin D3 400 IU

Nhóm: KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Incepavit 400 capsule - Dl-Alpha-tocopheryl acetat 400 mg

Nhóm: KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Totcal soft capsule - Calci carbonat kết tủa 750 mg, Cholecaciferol đậm đặc 0,1 mg

Nhóm: KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Vitamin K1 1mg/1ml - Vitamin K1 1 mg

Nhóm: KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Vitamin A 5000 IU - Vitamin A 5000 IU

Nhóm: KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Vitamin B12 - Cyanocobalamin 1000 mcg

Nhóm: KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

3B-MEDI - Vitamin B1 125 mg; Vitamin B6 125 mg; Vitamin B12 250 mg

Nhóm: KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:
Nhóm: KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Savi C 500 - Acid ascorbic 500 mg

Nhóm: KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Neurixal - Magnesi lactat dihydrat 470 mg; Pyridoxin hydroclorid 5 mg

Nhóm: KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Magnesi B6 - Magnesi lactat dihydrat 470 mg; Pyridoxin hydroclorid 5 mg

Nhóm: KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX: