Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC

Dung dịch tiêm Growpone 10% - Calcium gluconate 95,5 mg

Nhóm: THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC
TT40:
Đường dùng: Tiêm truyền
Nước SX:

BFS-Naloxone - Naloxon hydroclorid 0,4 mg

Nhóm: THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Kazelaxat - Natri polystyren sulfonat 15 g

Nhóm: THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC
TT40:
Đường dùng: Uống; Trực tràng
Nước SX: