Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP

Bourill - Bambuterol 10 mg

Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Ventolin Nebules - Salbutamol 0,1 %

Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP
TT40:
Đường dùng: Dung dịch khí dung
Nước SX:

Acetylcysteine 100mg - Acetylcysteine 100 mg

Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Combivent - Ipratropium bromid 500 mcg; Salbutamol dạng base 2500 mcg

Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP
TT40:
Đường dùng: Thuốc khí dung
Nước SX:

Combivent - Ipratropium bromid 500 mcg; Salbutamol dạng base 2500 mcg

Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP
TT40:
Đường dùng: Thuốc khí dung
Nước SX:

Lungastic 20 - Bambuterol hydroclorid 20 mg

Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Sulmuk - Carbocistein 500 mg

Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Terpincodein - F - Terpin hydrat 200 mg, Codein 5 mg

Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Pulmicort Respules - Budesonid 0,5 mg/ml

Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP
TT40:
Đường dùng: Hít
Nước SX: