Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

nhóm kháng virus

Tenofovir 300 - Tenofovir disoproxil 245 mg (Dưới dạng Tenofovir disoproxil fumarate: 300 mg)

Nhóm: nhóm kháng virus
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX: