Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU

Denfer - s - Deferiprone 500 mg

Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Tranexamic acid 250mg/5ml - Tranexamic acid 250 mg

Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Prodertonic - Sắt fumarat 182 mg

Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:
Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

ReliPorex 2000 IU - Erythropoietin Alfa người tái tổ hợp 2000 IU

Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Epokine Prefilled Injection 4000 Units/0,4 ml - Epoetin tái tổ hợp 4000 IU/0,4 ml

Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Mirafo Prefilled Inj. 4000 IU - Erythropoietin Alfa người tái tổ hợp 4000 IU

Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Betahema - Erythropoietin Beta người tái tổ hợp 2000 IU

Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Betahema - Erythropoietin Beta người tái tổ hợp 2000 IU

Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Gemapaxane - Enoxaparin natri 2000 IU/0,2 ml; 4000 IU/ 0,4 ml; 6000 IU/ 0,6 ml

Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX: