Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

nhóm thuốc trị giun sán

Savi Alben 400 - Albendazol 400 mg

Nhóm: nhóm thuốc trị giun sán
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Fubenzon - Mebendazol 500 mg

Nhóm: nhóm thuốc trị giun sán
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX: