Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH

Zokicetam 500 - Levetiracetam 500 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Pregabalin 150 - Pregabalin 150 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Depakin Chrono 500 mg - Natri valproat 333 mg, acid valproic 145 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Depakine 200mg - Natri valproat 200 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Remebentin - Gabapentin 100mg; Gabapentin 300mg; Gabapentin 400mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Premilin 75 mg - Pregabalin 75 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Davyca-F - Pregabalin 150 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Gaptinew - Gabapentin 300 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX: