Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

nhóm quinolon

Kaflovo - Levofloxacin 500 mg

Nhóm: nhóm quinolon
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Relipro 400 - Ciprofloxacin 400 mg

Nhóm: nhóm quinolon
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Ciprofloxacin - Ciprofloxacin 500 mg

Nhóm: nhóm quinolon
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Levofloxacin 750 mg / 150 ml - Levofloxacin 750 mg

Nhóm: nhóm quinolon
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:
Nhóm: nhóm quinolon
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Quinrox 400/40 - Ciprofloxacin 400 mg

Nhóm: nhóm quinolon
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Kaciflox - Moxifloxacin 400 mg

Nhóm: nhóm quinolon
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX: