Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

nhóm lincosamid

Clyodas 300 - Clindamycin 300 mg

Nhóm: nhóm lincosamid
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX: