Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

nhóm lincosamid

Clyodas 300 - Clindamycin 300 mg

Nhóm: nhóm lincosamid
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Clindacine 300 - Clindamycin 300mg

Nhóm: nhóm lincosamid
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Clyodas - Clindamycin 600mg

Nhóm: nhóm lincosamid
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX: