Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

thuốc kháng nấm

Vaginapoly - Neomycin sulfat 35000 IU, Nystatin 100000 IU, Polymyxin B sulfat 35000 IU

Nhóm: thuốc kháng nấm
TT40:
Đường dùng: Viên đặt âm đạo
Nước SX:

Zolmed 150 - Fluconazol 150 mg

Nhóm: thuốc kháng nấm
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Ifatrax - Itraconazol 100 mg

Nhóm: thuốc kháng nấm
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Amphot - Amphotericin B 50mg

Nhóm: thuốc kháng nấm
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Flucozal 150 - Fluconazole 150 mg

Nhóm: thuốc kháng nấm
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX: