Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

THUỐC LỢI TIỂU

Spinolac 50 mg - Spironolacton 50 mg

Nhóm: THUỐC LỢI TIỂU
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Spinolac plus - Spironolacton 50 mg, Furosemid 20 mg

Nhóm: THUỐC LỢI TIỂU
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Agifuros 20 - Furosemid 20 mg

Nhóm: THUỐC LỢI TIỂU
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Polfurid - Furosemide 40 mg

Nhóm: THUỐC LỢI TIỂU
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX: