Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

nhóm nitroimidazol

Metronidazol 250 mg - Metronidazol 250 mg

Nhóm: nhóm nitroimidazol
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Metronidazol 250 mg - Metronidazol 250 mg

Nhóm: nhóm nitroimidazol
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Metronidazol 750mg/150ml - Metronidazol 750 mg

Nhóm: nhóm nitroimidazol
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Metrogyl - Metronidazol 500mg

Nhóm: nhóm nitroimidazol
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:
Nhóm: nhóm nitroimidazol
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Trichopol 5 mg/ml, Dung dịch tiêm truyền - Metronidazole 500 mg/100 ml

Nhóm: nhóm nitroimidazol
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX: