Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU

Alsiful - Alfuzosin hydroclorid 10 mg

Nhóm: THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Alanboss XL 10 - Alfuzosin hydroclorid 10 mg

Nhóm: THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Xatral XL 10 mg - Alfuzosin hydroclorid 10 mg

Nhóm: THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX: