Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH

Savi Leucin - N-Acetyl DL-leucin 500 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Piracetam - Piracetam 400 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Cerebrolysin - Cerebrolysin concentrate 215,2 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Olanxol - Olanzapin 10 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Evaldez-50; Evaldez-100 - Levosulpirid 100 mg; Levosulpirid 50 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Stilux - 60 - Rotundin 60 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Amitriptyline Hydrochloride 25 mg - Amitriptyline Hydrochloride 25 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Drexler - Zopiclon 7,5 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Savi Sertraline 50 - Sertralin hydroclorid 50 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Sulpiride Stella 50 mg - Sulpiride 50 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Seacaminfort - Methylcobalamin 1500 mcg

Nhóm: THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Syndopa 275 - Levodopa 250 mg; Carbidopa 25 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Letarid 25 - Levosulpirid 25 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH
TT40:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Zentanil - Acetyl leucin 1 g/ 10 ml

Nhóm: THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH
TT40:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX: