Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

Vinphason - Hydrocortison 100 mg

Nhóm: HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Vinphatoxin - Oxytocin 5 UI

Nhóm: THUỐC CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẺ, CẦM MÁU SAU ĐẺ VÀ CHỐNG ĐẺ NON
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Vinsolon - Methylprednisolon 40 mg

Nhóm: HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Vinxium - Esomeprazol natri 40 mg

Nhóm: THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Vitamin A 5000 IU - Vitamin A 5000 IU

Nhóm: KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Vitamin AD - Vitamin A 4000 IU, Vitamin D3 400 IU

Nhóm: KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:
Nhóm: KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Vitamin B12 - Cyanocobalamin 1000 mcg

Nhóm: KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Vitamin K1 1mg/1ml - Vitamin K1 1 mg

Nhóm: KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Waisan - Eperison hydroclorid 50 mg

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Xatral XL 10 mg - Alfuzosin hydroclorid 10 mg

Nhóm: THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Zhekof, Zhekof-80 - Telmisartan 40 mg, Telmisartan 80 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Zokicetam 500 - Levetiracetam 500 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Zolmed 150 - Fluconazol 150 mg

Nhóm: thuốc kháng nấm
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX: