Hotline: (0251).388.3660

Thông tin dược

Mediphylamin - Bột chiết bèo hoa dâu 250 mg, Bột chiết bèo hoa dâu 500 mg

Nhóm: Thuốc YHCT
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Medoprazole 20mg - Omeprazol 20 mg

Nhóm: THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Meglucon 1000 - Metformin hydroclorid 1000 mg

Nhóm: HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Meronem IV - Meropenem 1 g, Meropenem 500 mg

Nhóm: Nhóm beta - lactam
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Meropenem 1 g - Meropenem 1 g

Nhóm: Nhóm beta - lactam
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Meshanon 60 mg - Pyridostigmin bromid 60 mg

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Métforilex MR - Metformin HCl 500 mg

Nhóm: HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Metformin 500 - Metformin hydrochlorid 500 mg

Nhóm: HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Metrogyl - Metronidazol 500mg

Nhóm: nhóm nitroimidazol
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Metronidazol 250 mg - Metronidazol 250 mg

Nhóm: nhóm nitroimidazol
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Metronidazol 250 mg - Metronidazol 250 mg

Nhóm: nhóm nitroimidazol
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Metronidazol 750mg/150ml - Metronidazol 750 mg

Nhóm: nhóm nitroimidazol
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Mezamazol - Thiamazol 5 mg

Nhóm: HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Mezapizin 10 - Flunarizin 10 mg

Nhóm: THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Mibefen NT 145 - Fenofibrat 145 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Midantin 875/125 - Amoxicillin 875mg; Acid clavulanic 125mg

Nhóm: Nhóm beta - lactam
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Midazolam Rotexmedica - Midazolam 5 mg

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Midepime 2g - Cefoxitin 2 g

Nhóm: Nhóm beta - lactam
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Milurit - Allopurinol 300 mg

Nhóm: THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Mimosa viên an thần - Bình vôi 150 mg, Lá sen 180 mg, Lạc tiên 600 mg, Lá vông nem 600 mg, Trinh nữ 638 mg

Nhóm: Thuốc YHCT
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Mirafo Prefilled Inj. 4000 IU - Erythropoietin Alfa người tái tổ hợp 4000 IU

Nhóm: THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Mixtard 30 - Insulin người, rDNA 100 IU/ml

Nhóm: HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Mixtard 30 Flexpen - Insulin human 100 IU/ml

Nhóm: HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Modom'S - Domperidon 10 mg

Nhóm: THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:
Nhóm: nhóm quinolon
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Moxifloxacin Bidiphar 400mg/100ml - Moxifloxacin 400mg/100ml

Nhóm: nhóm quinolon
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Muslexan - Tizanidin 4 mg; Tizanidin 6 mg

Nhóm: THUỐC LÀM MỀM CƠ VÀ ỨC CHẾ CHOLINESTERASE
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Nadecin 10 mg - Isosorbid dinitrat 10 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Nady-Dapag 10 - Dapagliflozin 10 mg

Nhóm: HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Naprozole-R - Rabeprazole natri 20 mg

Nhóm: THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Naptogast 20 - Pantoprazol 20 mg

Nhóm: THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Natri clorid 0,9% - Natri clorid 0,9%

Nhóm: DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Natri clorid 0,9% - Natri clorid 0,9%

Nhóm: DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Natri clorid 0,9% - Natri clorid 0,9%

Nhóm: DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Nebilet - Nebivolol 5 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Nefopam Medisol 20 mg/2 ml - Nefopam hydroclorid 20 mg

Nhóm: THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Negabact - Netilmicin 100mg

Nhóm: Nhóm Aminoglycosid
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Nelcin 200 - Netilmicin 200 mg

Nhóm: Nhóm Aminoglycosid
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Nelcin 300 - Netilmicin 300 mg

Nhóm: Nhóm Aminoglycosid
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Nephrosteril - L-Isoleucin 5,1 g, L-Leucin 10,3 g, L-Lysin monoacetat 10,01 g, L-Methionin 2,8 g, Acetylcystein 0,5 g, L-Phenylalanin 3,8 g, L-Theorin 4,8 g, L-Tryptophan 1,9 g, L-Valin 6,2 g, L-Arginin 4,9 g, L-Histidin 4,3 g, Glycin 3,2 g, L-Alanin 6,3 g, L-Prolin 4,3 g, L-Serin 4,5 g, L-Malic acid 1,5 g, Glacial acetic acid 1,38 g

Nhóm: DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Neurixal - Magnesi lactat dihydrat 470 mg; Pyridoxin hydroclorid 5 mg

Nhóm: KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Nexium - Esomeprazol 40 mg

Nhóm: THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Nisitanol - Nefopam hydroclorid 20 mg

Nhóm: THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Nisten - Ivabradin 5 mg

Nhóm: THUỐC TIM MẠCH
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

Noveron - Rocuronium bromid 10 mg

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:
Nhóm: THUỐC TẨY TRÙNG VÀ SÁT KHUẨN
TT30:
Đường dùng: Dùng ngoài
Nước SX:

Octreotide 0,1 mg/ml - Octreotide 0,1 mg/ml

Nhóm: THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA
TT30:
Đường dùng: Tiêm
Nước SX:

Olanxol - Olanzapin 10 mg

Nhóm: THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX:

PACIFLAM Midazolam 5mg.ml (Midazolam hydroclorid 5.56mg) - PACIFLAM Midazolam 5mg.ml (Midazolam hydroclorid 5.56mg)

Nhóm: THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ
TT30:
Đường dùng:
Nước SX:

Panalgan Effer 500 - Paracetamol 500mg

Nhóm: THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP
TT30:
Đường dùng: Uống
Nước SX: